•  

Een beetje geschiedenis

De huisartsenpraktijk in de Rendekensstraat werd opgestart door dr. Luc Present. Van juni 2012 tot december 2019 werkte dr. Marina de Regt in deze praktijk. Sinds oktober 2021 werkt dr. Heleen Deleu met dr. Luc Present samen. We proberen om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de patiëntenzorg. We gebruiken hiertoe een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier. We hebben ook regelmatig overlegmomenten.

Sinds 2016 zijn we erkend als opleidingspraktijk voor een huisarts-in-opleiding (HAIO). Dit is een collega-huisarts die is afgestudeerd, maar nog 3 jaar samenwerkt met een erkende praktijkopleider. De HAIO werkt volledig zelfstandig. Waar nodig wordt overlegd.
Sinds oktober 2021 is dr. Laurent De Backer HAIO in onze praktijk.

In samenwerking met de universiteit Gent zijn er ook regelmatig stagiairs in onze praktijk.

Voorschriften

Voorschriften mogen niet worden verstrekt zonder u op consultatie te zien. Wij adviseren dan ook om voldoende voorschriften te vragen wanneer u op consultatie komt. 

Wratjes en huidvlekjes

Het bevriezen van wratjes of huidvlekjes is enkel mogelijk:

      • op dinsdagnamiddag of -avond,
      • op woensdag de hele dag
      • of op donderdagvoormiddag tot 12u.

Gelieve daarmee rekening te houden bij het boeken van uw afspraak in de online agenda.

Wachtdienst

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 19 uur. Voor niet dringende medische hulp (die weliswaar niet kan wachten) buiten deze periode bereikt u de dokter van wacht via het centraal nummer: 1733. Voor urgente medische hulp belt u 112.

Tarieven

Wij houden ons aan de officiële conventietarieven zoals deze door het RIZIV opgelegd worden.

Wij innen enkel het remgeld. Indien u bij ons uw GMD hebt geniet u van het verlaagd remgeld.

U kan bij ons enkel cash of via Payconic betalen.

GDPR

Ook wij zijn verplicht ons te houden aan de GDPR wetgeving.
Onze privacyverklaring vind je  hier