Een beetje geschiedenis

De huisartsenpraktijk in de Rendekensstraat werd opgestart door dr. Luc Present. Sinds juni 2012 tot december 2019 werkte dr. Marina de Regt met hem samen. We proberen om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de patiëntenzorg. We gebruiken hiertoe een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier. We hebben ook regelmatig overlegmomenten.

Sinds 2016 zijn we erkend als opleidingspraktijk voor een huisarts-in-opleiding (HAIO). Dit is een collega-huisarts die is afgestudeerd, maar nog 3 jaar samenwerkt met een erkende praktijkopleider. De HAIO werkt volledig zelfstandig. Waar nodig wordt overlegd.
Sinds oktober 2018 is dr. Marlies Devos HAIO in onze praktijk.

In samenwerking met de universiteit Gent zijn er ook regelmatig stagiairs in onze praktijk.

Voorschriften

Voorschriften mogen niet langer worden verstrekt zonder u op consultatie te zien. Wij adviseren dan ook om voldoende voorschriften te vragen als u op consultatie komt. 

Wratjes en huidvlekjes

Voor het bevriezen van wratjes of huidvlekjes, gelieve  enkel consultaties te boeken op dinsdag vanaf ‘s middags of op woensdag.

Wachtdienst

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 19 uur. Voor dringende medische raadpleging buiten deze periode bereikt u de dokter van wacht via het centraal nummer: 09 236 50 00.

Tarieven

Wij houden ons aan de officiële conventietarieven zoals deze door het RIZIV voorgelegd worden. U kan bij ons cash of via een banking app betalen.

  • Consultatie voor 18u: 26,8 euro
  • Consultatie na 18u: 30,8 euro
  • Huisbezoek: 39,5 euro

GDPR

Ook wij zijn verplicht ons te houden aan de GDPR wetgeving.
Onze privacyverklaring vind je  hier