Griepvaccinaties

De Hoge Gezondheidsraad hamert meer dan ooit op het belang van vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep. Doelgroepen:

  • Personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken ouder dan zes maanden, personen ouder dan 65 jaar, mensen die verblijven in een instelling en kinderen ouder dan zes maanden onder langdurige aspirinetherapie)
  • Personen die werken in de gezondheidssector
  • Personen die onder één dak leven met mensen uit de voorgaande punten of met kinderen jonger dan zes maanden

Daarnaast oordeelt de HGR dat het zinvol is iedereen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, ook als ze niet aan een verhoogde risicoaandoening lijden.

Voor deze patiënten organiseren we aparte vaccinatieconsultaties : korte consultaties uitsluitend bedoeld om uw vaccin toe te dienen. Hebt u ook andere medische hulpvragen dan boekt u best een gewone consultatie.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering vanaf 15 november worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Hoe werkt het?

1: U vraagt (telefonisch) een voorschrift voor een griepvaccin aan de huisarts

2: U haalt uw griepvaccin (ten vroegste vanaf 1 oktober) bij de apotheker

3: U boekt een afspraak voor een griepvaccinatie : de rode vakjes in de afsprakenagenda op 5 november.

4: Op uw afgesproken uur meldt u zich zo stipt mogelijk aan in de praktijk. Uw afspraak bij de arts duurt 5 minuten. Neem daarna nog 10 minuten rust in de wachtzaal (of in de stoelen buiten indien het weer het toelaat) voordat u terug naar huis gaat.

Klaar!

 

Een beetje geschiedenis

De huisartsenpraktijk in de Rendekensstraat werd opgestart door dr. Luc Present. Van juni 2012 tot december 2019 werkte dr. Marina de Regt met hem samen. We proberen om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de patiëntenzorg. We gebruiken hiertoe een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier. We hebben ook regelmatig overlegmomenten.

Sinds 2016 zijn we erkend als opleidingspraktijk voor een huisarts-in-opleiding (HAIO). Dit is een collega-huisarts die is afgestudeerd, maar nog 3 jaar samenwerkt met een erkende praktijkopleider. De HAIO werkt volledig zelfstandig. Waar nodig wordt overlegd.
Sinds mei 2020 is dr. Mark van de Luijster HAIO in onze praktijk.

In samenwerking met de universiteit Gent zijn er ook regelmatig stagiairs in onze praktijk.

Voorschriften

Voorschriften mogen niet langer worden verstrekt zonder u op consultatie te zien. Wij adviseren dan ook om voldoende voorschriften te vragen als u op consultatie komt. 

Wratjes en huidvlekjes

Voor het bevriezen van wratjes of huidvlekjes, gelieve  enkel consultaties te boeken op dinsdag vanaf ‘s middags of op woensdag.

Wachtdienst

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 19 uur. Voor dringende medische raadpleging buiten deze periode bereikt u de dokter van wacht via het centraal nummer: 09 236 50 00.

Tarieven

Wij houden ons aan de officiële conventietarieven zoals deze door het RIZIV voorgelegd worden. U kan bij ons cash of via een banking app betalen.

  • Consultatie voor 18u: 26,8 euro
  • Consultatie na 18u: 30,8 euro
  • Huisbezoek: 39,5 euro

GDPR

Ook wij zijn verplicht ons te houden aan de GDPR wetgeving.
Onze privacyverklaring vind je  hier